Ponudba mobilnih paketov

Basic

6,9mesečno
6,9mesečno
 • 300 min
  v SLO in v EU

  300 SMS/MMS
  v SLO in v EU

  3 GB prenos podatkov
  v SLO in v EU

Midi

9,9mesečno
9,9mesečno
 • 1000 min
  v SLO in v EU

  1000 SMS/MMS
  v SLO in v EU

  5 GB prenos podatkov
  v SLO in v EU

Mega

15,9mesečno
15,9mesečno
 • neomejeni klici
  v SLO in v EU

  neomejeni SMS/MMS
  v SLO in v EU

  40 GB prenos podatkov
  v SLO

  9 GB med gostovanjem v EU

Giga

24,9mesečno
24,9mesečno
 • neomejeni klici
  v SLO in v EU

  neomejeni SMS/MMS
  v SLO in v EU

  150 GB prenos podatkov
  v SLO

  14 GB med gostovanjem v EU

Ultra

22,9mesečno
22,9mesečno
 • neomejeni klici
  v SLO in v EU

  neomejeni SMS/MMS
  v SLO in v EU

  50 GB prenos podatkov
  v SLO

  13 GB med gostovanjem v EU

  100 min
  klici v EU

  30 min
  klici na Balkan

Maxi

26,9mesečno
26,9mesečno
 • neomejeni klici
  v SLO in v EU

  neomejeni SMS/MMS
  v SLO in v EU

  100 GB prenos podatkov
  v SLO

  15 GB med gostovanjem v EU

  200 min
  klici v EU

Cenik ostalih storitev mobilne telefonije

Storitev Cena z DDV
Priključnina 10,00€
Prenos posamezne številke na drugega operaterja 5,00€
Sprememba ali menjava telefonske številke na zahtevo naročnika 8,00€
Sprememba naročniškega paketa 12,00€
Prenos naročniškega razmerja 15,00€
Razčlenjeni račun 2,00€
Zamenjava SIM kartice (blokirana/zaklenjena ali na željo naročnika) 8,00€
Posredovanje PIN in PUK ob ustrezni identifikaciji naročnika brezplačno
Objava v telefonski imenik brezplačno
Ponovni vklop številke na lastno zahtevo in v primeru blokade 10,00€
Ponovna vključitev na dan izključitve začasno izključene številke zaradi neplačil (ponovni vklop po delnem izklopu) 25,00€
Ponovna vključitev začasno izključene številke 10,00€
Začasna izključitev na naročnikovo zahtevo 10,00€
Prekinitev naročniškega razmerja 10,00€

Po preseženi vključeni količini, se zaračunava

Cena klicev nad vključeno količino 0,05 €/minuto
Cena sporočil SMS in MMS 0,05 €/sporočilo
Prenos podatkov v SLO in EU 0,05 €/MB

*klici se obračunavajo po veljavnem ceniku.

Vse cene vključujejo DDV.

Pogosta vprašanja

Odlična pokritost

Katere dokumente potrebujem ob sklenitvi naročniškega razmerja?

Za sklenitev naročniškega razmerja potrebujete naslednje dokumente:

Fizične osebe (zaposlene)

 – veljaven osebni dokument: osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje,
 – notarsko overjeno pooblastilo od naročnika in osebni dokument prevzemnika kartice SIM(če sklenitelj ni naročnik),
 – podatek o davčni številki,

 

Pravna oseba

– sklep o registraciji podjetja,
– podatek o davčni številki ali potrdilo o registraciji (če je podjetje davčni zavezanec po zakonu o DDV),
– osebni dokument sklenitelja naročniškega razmerja: osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje,
– pooblastilo zastopnika podjetja,žig podjetja (če oseba ni zastopnik podjetja),
– poslovanje podjetja, če je novo ali če iz obstoječe dokumentacije ni razvidno ali podjetje posluje.

Ali imate zgrajeno lastno mobilno omrežje?

Za nemoteno delovanje storitev skrbi največji mobilni operater v Sloveniji, ki zagotavlja kvalitetno mobilno omrežje.

Kje lahko dobim obrazce in vloge?

Obrazce in vloge lahko dobite na sedežu našega podjetja, preko maila ali na naši spletni strani.

Lahko prenesem svojo obstoječo mobilno številko?

Seveda lahko obdržite tudi svojo obstoječo številko. To pomeni, da boste ob sklenitvi naročniškega razmerja pri KATE Nova Gorica, lahko prenesli svojo obstoječo številko od trenutnega operaterja. Potrebno je le izpolniti zahtevo za prenos številke in predložiti račun od vašega trenutnega operaterja (ne sme biti starejši od treh mesecev).

Kje lahko vidim cenike vaših storitev?

Cenike lahko pridobite na sedežu našega podjetja in na spletni strani.

Kaj dobim ob sklenitvi naročniškega razmerja?

Ob sklenitvi naročniškega razmerja prejme vsak naročnik SIM kartico s PIN in PUK številko.

Katero SIM kartico potrebujem za svoj telefon?

Ne glede katero znamko ali tip telefona uporabljate, naša pametna SIM kartica ustreza vsem trem velikostim: standard, micro ali nano.

Uporabljamo največjega ponudnika signala v Sloveniji.

Cenik telefonov

Cenik klicev